Direct naar de contentDirect naar de footer

Huisregels

In onderstaand reglement vindt u de belangrijkste huisregels die binnen Van der Valk Kasteel TerWorm gelden. Wij vragen u deze regels te respecteren en te accepteren op het moment dat u onze terreinen en gebouwen betreedt.

Algemene regels

 • Alle aanwijzingen van medewerkers van Kasteel TerWorm, die verband houden met deze huisregels dienen altijd te worden opgevolgd.
 • Blijf in geval van brand kalm. Meld brand bij de receptie en/of sla de dichtstbijzijnde brandmelder in.
 • Verlaat bij een algemeen brandalarm direct het pand.
 • Gebruik bij brand in geen geval de liften.
 • Bij het inchecken dient een geldig legitimatiebewijs getoond te worden. Inchecken kan vanaf een leeftijd van 18 jaar.
 • Op diverse plaatsen binnen het gebouw hangen camera’s. Een ieder die zich in ons Hotel bevindt, stemt toe in het maken van opnames. Bij calamiteiten en/of incidenten kunnen deze opnames als ondersteunend materiaal getoond worden aan derden.
 • Gevonden voorwerpen dient u in te leveren bij de receptie.
 • Het hotel is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van uw bezittingen.
 • De Directie, de eigenaar van deze locatie en/of personen die voor het Hotel werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade, die bezoekers van de locatie mochten ondervinden.
 • Op de terreinen en in de gebouwen van Kasteel TerWorm zijn huisdieren niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan om eigendommen van Kasteel TerWorm mee te nemen buiten de gebouwen. Bij het moedwillig beschadigen van eigendommen stelt Kasteel TerWorm de betrokkenen aansprakelijk voor de reparatie- en/of vervangingskosten van deze eigendommen.
 • Het is niet toegestaan om verdovende middelen te nuttigen, te verhandelen en/of bij zich te hebben binnen de gebouwen van Kasteel TerWorm. Dit geldt ook voor de kamers/suites.
 • Wij vragen u de natuurlijke rust en stilte van onze locatie te respecteren. Het is derhalve niet toegestaan om overlast te veroorzaken door het luisteren naar harde muziek, onhebbelijk gedrag of door het veroorzaken van andersoortig lawaai.
 • Kasteel TerWorm is volledig rookvrij. Het is derhalve niet toegestaan om binnen onze gebouwen te roken. Dit rookverbod geldt ook voor de kamers/suites. Indien het management vaststelt dat het rookverbod is overtreden bedraagt de boete/schadevergoeding €150 per overtreding.
 • Bij overtreding van de regels zoals vermeld in dit huisregelement of op het moment dat er sprake is van ander ongewenst of onrechtmatig gedrag, behoudt Hotel Kasteel TerWorm zicht het recht voor om u voor een bepaalde termijn op de Alert List en/of , indien der sprake is van een ernstige overtreding, uw gegevens te delen met andere Valk Exclusief hotels zodat u ook daar niet meer welkom bent. In geval van een plaatsing op de Alert List ontvangt u daarvan een schriftelijke notificatie.